Digitalizacja zbiorów utrwalonych na szkle

W 2017 r. Muzeum Narodowe w Gdańsku przeprowadziło digitalizację 700 szklanych negatywów, wykonanych przed II wojną światową. Stanowią one część unikatowej kolekcji, dokumentującej m.in. dawne zbiory gdańskiego Muzeum Miejskiego.

Digitalizacja 700 negatywów dostarczyła niezwykle ciekawych materiałów badawczych. Utrwalone na szkle fotografie ukazują m.in. obiekty ze zbiorów Muzeum Miejskiego (w tym obiekty zaginione), widoki Gdańska i okolic, zabytki z kościołów, szkice, rysunki i plany architektoniczne, jak również reprodukcje z albumów o sztuce.

Cyfrowe zbiory MNG

– W ramach projektu digitalizacyjnego wybrane negatywy zostały odpowiednio przygotowane przez konserwatora, a następnie zeskanowane. Wykonane odwzorowania poddano obróbce graficznej oraz opracowano pod względem merytorycznym – informuje Małgorzata Posadzka, rzecznik prasowy Muzeum Narodowego w Gdańsku.

Efekty projektu zostaną opublikowane w internetowym katalogu Cyfrowe zbiory MNG oraz na stronie: szklanenegatywy-mng.pl, co umożliwi łatwiejszy dostęp do tych cennych materiałów wszystkim zainteresowanym.

Badanie strat wojennych

Digitalizacja negatywów stanowi kontynuację działań rozpoczętych w 2015 r. W ramach „Projektu digitalizacji zbiorów MNG – szklane negatywy” wykonano wtedy digitalizację 1000 z nich.

Materiał zdjęciowy, jaki wówczas uzyskano, okazał się niezwykle pomocny przy pracach nad identyfikacją utraconych dzieł malarstwa z kolekcji Muzeum Miejskiego, jakie prowadziła kustosz Helena Kowalska, wieloletni pracownik biblioteki i archiwum MNG. Wyniki jej badań zostały zebrane w opracowaniu „Straty wojenne Muzeum Miejskiego (Stadtmuseum) w Gdańsku. Seria Nowa, t. 1.: Malarstwo”.

W kolejnych latach Muzeum Narodowe w Gdańsku ma w planach dalsze prace związane z badaniem strat wojennych, w tym digitalizację przedwojennych klisz.

Projektu digitalizacji szklanych negatywów zrealizowany został dzięki dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Badanie polskich strat wojennych.

Dodaj komentarz